Bläddra

Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Säker uppställning av tunga anläggningsmaskiner

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Skriften är i huvudsak en sammanställning av föreskrifter och rekommendationer. Metoder för beräkning av lastspridning från maskin till markyta samt bärighet i arbetsplattform och undergrund har i samband med framtagandet av skriften gåtts igenom och utvärderats. Uppställning av tunga anläggningsmaskiner riktar sig till alla aktörer som har ansvar för och/eller arbetar med utformning, utförande och användande av arbetsplattformar för berörda maskiner. Syftet med skriften är att den ska bidra till en förenkling av krav-ställande, projektering och kontroll av arbetsplattformar. Denna förenkling är en viktig del i att göra säkerhetsfrågan avseende erforderliga åtgärder för arbetsplattformar kostnads- och konkurrensneutral inom branschen.