Bläddra

Säkerhet i trådlösa nätverk

Köp här

Säkerhet i trådlösa nätverk

Köp här

Skydda ditt trådlösa nätverk

Trådlösa nätverk är idag mycket vanliga och allt fler, företag såväl som privatpersoner, använder trådlösa nätverk. Säkerhet i trådlösa nätverk är ett område som det har varit stort intresse kring. Reportage i tidningar såväl som TV visar på hur enkelt det är att ta del av information som sänds i trådlösa nätverk. Den här boken är ett försök att förklara hur säkerhet i trådlösa nätverk fungerar och visa att de flesta problem har en lösning. Boken är upplagd så att tekniken för hur säkerheten fungerar beskrivs relativt ingående. För den som inte vill lägga tid på att lära sig hur säkerheten fungerar utan bara önskar att säkerheten blir bättre så går det att direkt läsa kapitlet Steg för steg till bättre säkerhet.

Fredrik Olsson är civilingenjör och verksam som konsult i det egna företaget 4G Media. Fredrik har tidigare skrivit boken "Trådlösa nätverk WLAN i praktiken" och ett stort antal artiklar i tidningen Datormagazin.