Bläddra

Säkerhetspolitik för en ny tid

Köp här

Säkerhetspolitik för en ny tid

Köp här
För drygt tio år sedan inleddes omställningen av det svenska försvaret. Fram till dess var huvuduppgifterna att skydda Sveriges gränser och den svenska neutraliteten. I dag riktas fokus mot att aktivt försöka bidra till att lösa internationella konflikter genom insatser långt ifrån Sveriges gränser. Internationella samarbeten har blivit en allt större del av försvarets verksamhet.

"Säkerhetspolitik för en ny tid" ger en fördjupad förståelse för dagens säkerhetspolitiska debatt. Den granskar argumentationen kring det militära försvaret med dess nya förutsättningar och visar vägar till en alternativ syn på säkerhet och försvar.

Linda Åkerström (f. 1980) är statsvetare och politisk sekreterare på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

INNEHÅLL

Förord av Anna Ek
Inledning
En förändrad omvärld
Försvarets omställning
Försvarets materielanskaffning
Svensk vapenindustri och vapenexport
Sveriges internationella försvarsengagemang
Militära och civila insatser
Avslutning