Bläddra

Säkerhetsskydd – En introduktion

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker

Säkerhetsskydd – En introduktion

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker
Säkerhetsskydd är skydd för säkerhetskänslig verksamhet mot i första hand antagonistiska hot i form av spioneri, sabotage och terroristbrott. Boken är ett stöd för dig som i säkerhetsskyddsarbetet utgår från bestämmelser om säkerhetsskydd. Här ges en metodisk genomgång av författningskrav, författningskommentarer i propositioner, överväganden och betänkanden samt myndigheternas vägledningar. Boken innehåller ett 70-tal figurer som illustrerar de viktigaste begreppen och förhållandena. Boken är skriven för verksamhetsutövare utanför försvarsområdet, men kan även användas där vad gäller säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. I boken förklaras hur säkerhetsskydd relaterar till andra områden, bl a för att undvika missförstånd som leder till överskydd. I bokens sista kapitel återges författningar med hänvisningar till avsnitt som beskriver respektive författningskrav. Författaren har drygt 20 års erfarenhet som konsult, informationssäkerhetsspecialist, säkerhetsskyddsstrateg och senior rådgivare inom säkerhetsskydd.