Bläddra

Sakrättens grunder : En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Sakrättens grunder : En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Ger en sammanhängande, aktuell överblick av sakrätten och dess system samt en genomgång av nyare rättspraxis på området.
Frågor om godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt borgenärsskyddsfrågor behandlas, liksom separationsrätt till lös egendom och förmånsrätt.

Denna femte upplaga av boken föranleds främst av nyheterna inom förmånsrättsområdet. Det stora reformpaket som bland annat innebar att företagshypoteket försvann har nu till stor del rivits upp. Företagshypoteket har återinförts, med särskild förmånsrätt. Sedan förra upplagan har också slutligen en ny kommissionslag sett dagens ljus och flera mycket intressanta rättsfall har tillkommit.