Bläddra

Samarbete i bolag : om personbolag

Köp här

Samarbete i bolag : om personbolag

Köp här
Denna bok ger en översikt av de rättsregler som rör personbolag, dvs. handelsbolag och kommanditbolag samt enkla bolag. I boken behandlas bl.a. frågor som rör bolagens bildande och upphörande samt beslutsförfarandet i bolagsverksamheten. Vidare uppmärksammas bolagsmännens rättigheter och skyldigheter, ansvaret för förbindelser, skadeståndsfrågor samt frågan om bolagets onda eller goda tro.Framställningen är inriktad på svensk rätt. Stort utrymme lämnas även åt de rättsregler som gäller för personbolag i England, Frankrike, Tyskland och USA. Även förhållandena på personbolagsrättens område i de övriga nordiska länderna beskrivs.I boken behandlas även frågor som uppkommer vid internationella samarbetsavtal. I detta sammanhang uppmärksammas bl.a. de problem som rör valet av tillämplig lag och tolkningen av Romkonventionen. Även bolagsformer som EEIG och Limited Liability Partnership uppmärksammas.I denna andra upplaga har texten i väsentliga delar uppdaterats och omarbetats. Framställningen är också kompletterad med ny rättspraxis och ny litteratur inom området.Bokens syfte är att användas som läromedel i den akademiska undervisningen och som kunskapskälla för praktiker.