Bläddra

Samerätt : En översikt,Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning

Köp här

Samerätt : En översikt,Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning

Köp här

Samerätten är ett komplicerat och omdiskuterat rättsområde, som på senare år fått allt större aktualitet i olika sammanhang. Denna bok den första allmänna framställningen av svensk samerätt ger en överblick av reglerna med tonvikt framför allt på fastighetsrätten. Efter en översikt av den historiska bakgrunden behandlas gällande regler om renskötselrätt och sedan en rad särskilt omstridda frågor bland annat innebörden av samernas urminnes hävd, lagreglernas förenlighet med grundlagens och Europakonventionens regler om egendomsskydd och diskrimineringsförbud samt vissa färska reformförslag.