Bläddra

Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Samfälligheter är en praktisk och begriplig handbok för dig som har en andel i en samfällighet eller är engagerad i en samfällighetsförening, t ex om du sitter i styrelsen eller är revisor eller på något annat sätt deltar i föreningsarbetet.
Boken är heltäckande när det gäller de mycket speciella reglerna kring juridik, skatt och ekonomi för samfälligheter. Dessutom får du många handfasta råd och tips om det praktiska arbetet i en samfällighetsförening.

Ur innehållet:
Samfällighetsföreningens uppgifter
Olika typer av samfälligheter
Marksamfälligheter – gemensamhetsskogar, grustag, linsänken, allmänningar, bysamfälligheter
Anläggningssamfälligheter – vägsamfälligheter, vattenreglering, skogsbilvägar, gemensamhetsanläggningar
Jakt och fiskevårdsområden
Samfälligheter som är egna skattesubjekt
Samfälligheter som beskattas hos delägarna
Skatteregler och momsregler
Kontrolluppgifter
Bokföring, bokslut och revision
Föreningsstämman
Styrelsearbetet
Andelstal
Utdebitering
Statsbidrag