Bläddra

Samhällets beredskap och försvar : författningshandbok 2014/15

Köp här

Samhällets beredskap och försvar : författningshandbok 2014/15

Köp här

När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Samhällets beredskap och försvar finner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor.

I boken finns alla övergripande bestämmelser samlade. Dessutom finns instruktioner för hur specifika myndigheter ska agera, vad som gäller för det militära försvaret, hur krisberedskap och civilt försvar ska hanteras i olika situationer, vilka regler som gäller kring skydd vid olyckor – och mycket annat.


Samhällets beredskap och försvar, SBF, utgavs tidigare under namnet Författningshandbok för totalförsvar och skydd mot olyckor, FTS