Bläddra

Samhällsekonomisk analys

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Samhällsekonomisk analys

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
När är det bättre att sätta upp gränsvärden än att använda miljöavgifter för att minska utsläppen? Hur kan man avgöra om en kommun sätter för låga priser på badhusets gym? Vad bör man tänka på när man genomför en upphandling? Hur väljer man ränta i en samhällsekonomisk investeringskalkyl? Varför överfiskas haven?
Samhällsekonomisk teori och metod kan användas för att analysera många frågor. Denna teori utvecklades ursprungligen för att förklara marknaders funktion men används idag för att studera alla slags samhällsinstitutioner t.ex. organisationer, lagar, avtalsformer. Med hjälp av samhällsekonomisk analys kan man både förklara dessa institutioner och utvärdera hur väl de fungerar, i synnerhet deras effektivitet.
Denna bok är en introduktion till den samhällsekonomiska mikroteorin och dess normativa del, välfärdsteorin. Författarna presenterar såväl klassiska teorier som nyare inslag som spelteori och informationsekonomi. Den visar även hur teorin kan användas för olika praktiska syften, t.ex. vid val av styrmedel, analys av konkurrensfrågor, upphandling och samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning.
Lars Hultkrantz är professor i nationalekonomi vid Örebro universitet. Jan-Eric Nilsson är chef för den transportekonomiska enheten vid Väg och transportforskningsinstitutet, docent och högskolelektor i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna.