Bläddra

Samhällsguiden 2022 : en handbok i offentlig service

Kategorier: Juridik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Samhällsguiden 2022 : en handbok i offentlig service

Kategorier: Juridik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Uppslagsverk och referensverk
Köp här

En hjälpreda för att du ska kunna navigera i det svenska samhället, så kan man kortfattat beskriva Samhällsguiden. Här har vi samlat rättigheter och skyldigheter, lagar och bestämmelser - oavsett om frågorna gäller utbildning, miljö, familjeliv, arbete, samhällskriser, kultur eller sjukvård. Här finns också information om hur Sverige och EU styrs, vad som gäller i fråga om skatter, försäkringar, lag och rätt. Det finns gott om hänvisningar till myndigheters- och organisationers webbsidor - för den som vill fördjupa sig en särskild fråga. I slutet av boken finns studiefrågor kopplade till respektive kapitel.

Det här är den trettiofjärde upplagan av Samhällsguiden. Den är uppdaterad med uppgifter fram till och med våren 2022. Delar av arbe­tet har skett med hjälp av berörda myndigheter och organisationer.