Bläddra

Samhällspolitisk ordbok

Kategorier: Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk

Samhällspolitisk ordbok

Kategorier: Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Uppslagsverk och referensverk
I denna ordbok analyseras och förklaras många av de ord, begrepp och företeelser som figurerar i den dagliga kultur- och samhällsdebatten. Ordbokens syfte är att göra nämnda debatt mer transparent samt att stärka den frihetliga och förnuftsbaserade humanismen inför sina fiender.