Bläddra

Samlat genomtänkt och uthålligt? SOU 2011:29

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Samlat genomtänkt och uthålligt? SOU 2011:29

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Krav på Sverige: Ett bättre liv för romer, samer, häktade personer och utlänningar i förvar!

Ger ett antal rekommendationer och förslag på hur regeringens fortsatta systematiska arbete med mänskliga rättigheter bör utformas. Rekommendationerna rör bl.a.
  • Romernas situation: den grupp som är mest utsatt för fördomar och diskriminering
  • Sveriges enda urfolk: samerna och deras rätt till en särställning genom t.ex. gränsdragningar för traditionella renskötselområden (jfr hinder mot ILO-konventionen 169 om bl.a. urfolks rättigheter)
  • Personer som far illa i vårt rättssystem genom polisvåld eller inhumant förvar i häkten
  • Utlänningar som tas i förvar i avvaktan på avvisning eller utvisning
Föreslår bl.a. ett nationellt organ för mänskliga rättigheter i enlighet med de s.k. Parisprinciperna. Ett annat förslag frågan om huruvuda fler konventioner än Europakonventionen bör inkorporeras i svensk rätt.