Bläddra

Samtalets retorik : belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kommunikationsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Tvärvetenskap
Köp här

Samtalets retorik : belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kommunikationsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Tvärvetenskap
Köp här

Under 1700-talet växte den moderna offentligheten fram. Den klassiska retoriken som tidigare satt ramarna för offentlig kommunikation befanns nu vara otillräcklig i stället prövades olika former av samtalets retorik.

Ann Öhrberg undersöker i boken två svenska arenor vilka var präglade av samtalets retorik: pressen under 1700-talets första hälft och ordenslivet under dess andra. Här var uppfattningar om offentlig kommunikation, medborgarskap, nation, konsumtion och kön satta under förhandling. Öhrbergs studie visar hur det offentliga skapades i motsättning till det privata, men också till det hemliga när olika exkluderande kommunikativa tekniker skiktade publiken. I dessa processer var föreställningar om kön centralt, och mot slutet av 1700-talet kom kvinnor för många decennier att definieras ut ur det offentliga.

På omslaget till denna bok avbildas en vy över Stockholm sedd från Lejonbacken som den såg ut mot slutet av 1700-talet. Det vi ser är en kontrast mellan ståtliga stenhus och en ganska lantlig inramning, där en enkel träbro förbinder Norrmalm med Gamla stan. Staden som plats och staden som idé var centrala begrepp för den sakta framväxande offentligheten.

Ann Öhrberg är docent och lektor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet