Bläddra

Samvaro med personer med demenssjukdom : råd till anhöriga och personal om bemötande

Kategorier: Geriatrisk vård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Köp här

Samvaro med personer med demenssjukdom : råd till anhöriga och personal om bemötande

Kategorier: Geriatrisk vård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter
Köp här

En röd tråd i boken är det "jagstödjande förhållningssätt" som författarna förespråkar - hur man kan vara en länk mellan den demensjuke och omvärlden. Bokens många praktiska exempel ger läsaren möjlighet att känna igen sig i situationer och fundera över sitt eget sätt att hantera dem. Boken gavs ut första gången 1998 och har tryckts om flera gånger. Nu med diskussionsfrågor sist i boken för både vårdpersonal och anhöriga.

Boken är lättfattligt skriven och de olika avsnitten är förhållandevis fristående vilket gör att den också kan användas som uppslagsbok.

Jane Cars och Birgitta Zander är psykologer med lång erfarenhet inom demensområdet. De är också verksamma som utbildare och konsulter.