Bläddra

Samverkan – en fråga om makt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Samverkan – en fråga om makt

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Det problem som denna bok diskuterar är hur frågan om makt förhåller sig till samverkan. Kan vi spåra makt och maktutövning i samverkansprocesser? Om vi kan det, finns det mönster och förhållanden som är vanligare än andra? Hur kan man förstå en sådan situation? Kan man genom att lyfta fram maktproblematiken förbättra förutsättningarna för en framgångsrik samverkan? Det är dessa och liknande frågor som besvaras i boken.

Boken vänder sig till yrkesverksamma personer som i olika roller involveras i samverkan samt till utbildningar inom samhälls- och beteendevetenskap.

Berth Danermark är professor i sociologi vid Institutet för handikappvetenskap vid Linköpings och Örebro universitet. Detta är hans tredje bok om samverkan.