Bläddra

Sängvätning och annan inkontinens hos barn

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Sängvätning och annan inkontinens hos barn

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Att kissa på sig anses inte som någon allvarlig sjukdom eller som något hot mot ett barns hälsa. Problemet har därför länge behandlats styvmoderligt av både forskare och sjukvårdspersonal. Vi vet nu att inkontinensproblem i hög grad påverkar barns självuppfattning, barn med sängvätning uppfattar sig som mindre värda än barn med kroniska sjukdomar som t.ex. diabetes. Denna bok är unik i sitt slag. Det finns i dag inte någon nordisk bok som på liknande sätt täcker olika sidor av sängvätnings- och inkontinensproblem hos barn.