Bläddra

Sankt Anna skärgård : natur och kultur

Köp här

Sankt Anna skärgård : natur och kultur

Köp här
Sankt Anna skärgård är redan ett välkänt begrepp bland naturälskare och de som gillar småskalig turism. Här finns orörd natur och upplevelser för alla; vattenlandskapets slingrande leder mellan holmar, skär och kobbar. Strövtåg i ängsmarker med urgamla ekar, askar och lindar. Växt- och djurlivet har en unik mångfald och inte minst finns här lugn, tystnad och ett avslappnat tempo – läkedom för stressade själar.
Sankt Anna är också ett urgammalt kulturlandskap, präglat av strävsamma människor genom odling, hantverk, fiske och sjöfart. En kultur som fortfarande kan ge inspiration till varsamt bruk av vår miljö och resurssnåla livsmönster.
 Denna Sankt Anna-guide vill bidra till att ge fördjupad kunskap och inspiration till utflykter i ett unikt skärgårdslandskap.