Bläddra

Sanningen om svensk minoritetspolitik

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Sanningen om svensk minoritetspolitik

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Tarmo Ahonen har varit på många sätt aktiv i svenskt samhällsbygge under hela sitt vuxna liv. Under mer än 60 år har det skett en stor utveckling i staden Göteborg där jag bott hela tiden. Det finns en stor finskspråkig minoritet i Sverige, varav 90 % av dessa är svenska medborgare. Bland annat min familjekrets som idag består av 6 generationer. Trots officiellt erkännande av den finskspråkiga minoriteten och särskild lagstiftning har Sverige gjort alltför litet för att leva upp till de åtaganden som man har förbundit sig att genomföra för att rädda det finska språket och dess kultur i Sverige. Som även utgör en del av det svenska kulturarvet. Samhället försöker med en rad fördolda metoder tvinga oss att överge vårt språk som utgör en central del av vår identitet.