Bläddra

Santiagokonventionen mot organhandel. SOU 2019:1 : Delbetänkande från 2018 års donationsutredning (S 2018:04)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Santiagokonventionen mot organhandel. SOU 2019:1 : Delbetänkande från 2018 års donationsutredning (S 2018:04)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Sverige bör delta i det internationella samarbetet mot organhandel. Utredningen föreslår därför att Sverige tillträder Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ Santiagokonventionen. Utredningen har också utrett vilka författningsändringar tillträdandet kräver.

Särskild utredare: Sten Heckscher