Bläddra

Sårbehandling 2021/2022 : katalog över sårprodukter

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker och referensmaterial Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Sårbehandling 2021/2022 : katalog över sårprodukter

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker och referensmaterial Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Sårbehandling 2021/2022 – katalog över sårprodukter är en unik sammanställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardagssårprodukter” som produkter för avancerad sårläkning. Uppställningen gör det enkelt; dels finns alla produkter indelade i kategorier som anger det huvudsakliga användningsområdet, dels ligger de i bokstavsordning med beskrivningar. För att göra det ännu lättare att hitta har produkterna i denna upplaga delats upp – i del I presenteras sårbehandlingsprodukter och i del II finns produkter för assisterad sårläkning och produkter med sårförebyggande egenskaper.

Boken är ett viktigt verktyg i sårbehandling för vårdpersonal och underlättar valet av förband vid olika sårläkningsfaser och olika sårproblem.
Sårbehandling 2021/2022 har sammanställts av Eila Sterner, med dr, leg. sjuksköterska, kvalitets- och avvikelsesamordnare vid Medicinsk enhet Trauma, akutkirurgi och ortopedi, Karolinska universitetssjukhuset. Universitetsadjunkt vid sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet.
Ett avsnitt om sårrelaterad smärta är skrivet av Susanne Dufva, specialistsjuksköterska inom onkologisk vård vid Sårcentrum, Södersjukhuset. Universitetsadjunkt vid sektionen for omvårdnad, Karolinska Institutet.