Bläddra

Se dig själv : Peak Oil och den övergivna världen

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Se dig själv : Peak Oil och den övergivna världen

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
En framtid med snabbt minskande oljeproduktion. Världen står inför en gigantisk utmaning. På några få år måste allt ställas om. Mats Larssons roman Se dig själv utspelar sig omkring 2020. De oljeproducerande länderna inom Opec meddelar att oljeproduktionen kommer att minska. Tillkännagivandet skapar panik runt om i världen. Europas regeringar inser att de på allvar måste börja ställa om transportsystemen till förnybara bränslen. Vår huvudperson utses för att styra om krisen. Romanens syfte är att berätta om en hotande utveckling som är komplex och för de flesta svår att ta till sig. Mats Larssons viktigaste drivkraft är att ge en realistisk bild av den situation vi med största sannolikhet har framför oss. Hur ska vi agera inför ett kommande hot? Mats Larsson har under närmare trettio år arbetat som konsult i förändringsledning och affärsutveckling. Han har under mer än tio år ägnat sig åt frågan hur vi måste arbeta för att ställa om våra transportsystem till förnybara bränslen. Han har skrivit två fackböcker som publicerats internationellt i detta ämne och han gav sommaren 2016 ut romanen Slutet eller början på historien. Se dig själv är den fristående fortsättningen.