Bläddra

Se meningen – Elevbok 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Se meningen – Elevbok 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Detta är läromedel i grammatik och meningsbyggnad för sfi, kurs C. All grammatik och meningsbyggnad visas med färger för att kunna diskutera meningsbyggnad utan djupare grammatikkunskaper. Serien skapades tillsammans med klasser i studieväg 1, kursdeltagare med kort eller ingen skolbakgrund i sitt hemland. Materialet innehåller även bok 1 och 2, vilka jag inte lägger upp här. Till läromedlet finns olika delar att använda på whiteboarden och som taktilt material för experimenterande och diskussion.