Bläddra

Se samhället! Grundkurs i samhällskunskap

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning

Se samhället! Grundkurs i samhällskunskap

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här

Se samhället! är ett läromedel för elever på introduktionsprogram som strävar efter ett betyg i samhällskunskap årskurs 9. Läromedlet passar även utmärkt på den grundläggande vuxenutbildningen.

Faktatexterna är enkelt skrivna så att eleverna kan ta till sig materialet och få stöd i sin språkutveckling. Texterna är kopplade till många bilder och illustrationer, innehållet illustreras med hjälp av både text och bild. Svåra ord förklaras genomgående och varje avsnitt avslutas med faktafrågor, reflekterande frågor samt språkuppgifter som utvecklar elevernas språkliga kompetens. Kopplat till den tryckta boken finns en digital lärarwebb med ytterligare övningar och uppgifter.

Se samhället! i korthet:
• ger möjlighet för eleven att nå målen för grundläggande vuxenutbildning samt samhällskunskap i årskurs 9
• ger stöd i språkutvecklingen
• faktatexter kopplade till bilder och teckningar