Bläddra

Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala och etiska frågor
Köp här

Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexualitet och samhälle Sociala och etiska frågor
Köp här
Seksuaalisuus liittyy vahvasti hyvinvointiin ja kulttuuriin. Seksuaalisuuden merkitys hyvinvoinnille voi jäädä huomiotta toisen ihmisen kohtaamiseen liittyvän vaikeuden vuoksi. Seksuaalisuus on monelle myös tabu. Tämän teoksen kirjoittajat ovat sekä tutkijoita että omien alojensa ammattilaisia. He avaavat tuoreesti, asiantuntevasti ja koskettavasti seksuaalisuuden tabuja sekä haastavat pohtimaan myös eettisiä kysymyksiä. Artikkeleissa valotetaan seksuaalisuuden kohtaamista erilaisissa laitosympäristöissä kuten mielisairaalassa, nuorisokodissa, vankilassa ja huumekuntoutusyksikössä. Käsitellyiksi tulevat myös kehitysvammaisuuteen, kulttuuriin ja uskontoon sekä perheen sisäiseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät teemat. Erikseen tarkastellaan työnohjauksessa ilmenevää seksuaalisuutta. Teos tarjoaa tietoa ja virikkeitä niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kasvatusalan toimijoille, tutkijoille kuin opiskelijoillekin ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa oppilaitoksissa seksuaalikasvatukseen liittyen. Artikkeleiden asiantuntevuus, ainutlaatuisuus ja sensitiivisyys lisäävät ymmärrystä seksuaalisuuden moniulotteisuudesta ja siihen liittyvistä aroista kysymyksistä.