Bläddra

Selma Lagerlöf II : från Jerusalem till Mårbacka

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.

Selma Lagerlöf II : från Jerusalem till Mårbacka

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Kort efter Selma Lagerlöfs bortgång 1940 blev Elin Wägner kontaktad av Bonniers, som efterfrågade ett bidrag till ett minnesalbum över Lagerlöf. I stället för en kortare text kom bidraget att utvecklas till en storslagen livsteckning i två volymer.

Recensionerna blev översvallande och i Dagens Nyheter kunde man läsa följande: ”Det finns de biografier som är skrivna med litterär begåvning, men saknar saklighet; det finns de som har saklighet, men saknar litterär begåvning. I denna bok finns båda dessa ting i rikt mått.”

Det var också i mångt och mycket tack vare hennes biografi som Wägner kom att erbjudas en plats i Svenska Akademien, dit endast en kvinna före henne fått tillträde, nämligen den person vars liv hon hade nedtecknat.