Bläddra

Seriebiblioteket

Köp här

Seriebiblioteket

Köp här
Seriebiblioteket är en kombination av uppslagsbok och inspirationskälla för alla som vill veta mer om serier.

Ca 150 kvalitetsserier, samtliga utgivna på svenska, presenteras ingående under olika teman: från Avantgarde, Deckare/Thrillers och Humor till Relationer, SF/Fantasy och Spänning och action – dagens utbud av serier är brett och skiftande och vänder sig till alla åldrar. Också manga och de nya asiatiska serierna behandlas utförligt.

Boken inleds med tre kapitel som visar på olika sätt att arbeta med serier på bibliotek och i pedagogisk verksamhet. Artikelförfattare är bl a Kristiina Kolehmainen, chef för Serieteket, Sveriges enda specialbibliotek för tecknade serier och Mats Nordström, ansvarig för vuxenserieavdelningen på Malmö stadsbibliotek.

Seriebiblioteket vänder sig till bibliotekarier, lärare och andra som vill orientera sig i seriernas spännande värld och en kunnigare ciceron än Fredrik Strömberg att lotsa dig rätt finns knappast. Han är gymnasieadjunkt, ordförande i Seriefrämjandet och en av redaktörerna för Bild & Bubbla samt författare till flera böcker om serier. Han är också kursansvarig på serietecknarlinjen vid Kvarnby Folkhögskola i Malmö.

Omslag av Niklas Asker