Bläddra

Siktprövningar : essäer om psykoanalys och skapande

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Konst: allmänt Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Siktprövningar : essäer om psykoanalys och skapande

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Konst: allmänt Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Essäerna rör likheter och skillnader mellan psykoanalys och konstnärligt skapande och värnar uttalat om gränsen mellan dem. Boken är samtidigt ett försök till kritisk diskussion om vår samtid och vad det innebär att vara människa idag, Vår tids teknologiska syn på människan visar sig den nästan totala dominansen av KBT inom vården och i en ängslig tillämpning av manualer och diagnostiska formulär.