Bläddra

Simsalabim 3 – Elevpaket (Bok + digital produkt)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Simsalabim 3 – Elevpaket (Bok + digital produkt)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Simsalabim – förtrollas av litteraturen redan från början Simsalabim är ett basläromedel med utgångspunkt i nyskriven och klassisk ungdomslitteratur. Det är läs- och skrivundervisning förpackat i ett praktiskt elevpaket som består av tre delar – grundbok, arbetsbok och digitalt läromedel. Grundbok – inspiration och mycket läsning Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade.Varje kapitel innehåller ett utdrag ur en lättläst kapitelbok och en klassisk saga kopplade till ett tema. Samtliga texter är inlästa och svåra ord förklarade. Alla kan dela samma läsupplevelser och delta i gemensamma samtal om texternas innehåll. Samtalsfrågor och uppgifter lyfter texternas innehåll och kopplar detta till svenskämnets olika delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier såväl som grammatik, muntligt berättande och presentationer. Arbetsbok – ett häfte fyllt med språkutvecklande övningar I arbetsboken finns övningar till alla kapitel och kunskapskrav och här kan dina elever arbeta vidare med sin språkutveckling. Nu handlar det om att träna och befästa det som ni gemensamt gått igenom i grundboken. Många av uppgifterna är av öppen karaktär utan givna svar, eleverna får själva ta ställning och reflektera utifrån sin egen kunskapsnivå. Hänvisningar i grundboken visar när det är dags att arbeta i häftet. För kommande grupper beställs arbetsboken i 10-pack. Digitalt läromedel – inlästa texter och interaktiva övningar Den digitala delen innehåller en interaktiv version av grundboken. Här finns alla texter inlästa och interaktiva övningar som ger eleven direkt återkoppling. Övningsresultaten sparas så att det enkelt går att se vilka övningar som är klara och vilket resultatet blev. Omedelbar återkoppling visar om en övning behöver göras om eller om eleven kan gå vidare till nästa moment. Övningarna är tydligt kopplade till kunskapskraven och ger eleverna en vägledning om vad de behöver träna mer på. I våra digitala läromedel kan du alltid söka i innehållet. Du kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt. Enkelt att samla och skriva ut. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och aktiveras med koden som finns i elevboken. Ur innehållet i Simsalabim 3 Muntligt berättande med berättelser från olika delar av världen Författarporträtt för att skapa förförståelse för den skönlitterära text som finns i varje kapitel Utdrag ur skönlitterära kapitelböcker med samtal och övningar för att öka läsförståelsen Olika texttyper där textens struktur tydliggörs Respons och bearbetning av texter Stavning och grammatik Informationssökning och källkritik Muntliga presentationer med stöd för hur olika hjälpmedel kan användas