Bläddra

Simsalabim 5 – Elevpaket (Bok + digital produkt)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Simsalabim 5 – Elevpaket (Bok + digital produkt)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Simsalabim – hela språket i ett paket I Simsalabim är det litteraturen som är ingången till dina elevers språkutveckling. Moderna skönlitterära texter, såväl som klassiker, ger läsupplevelser som skapar nyfikenhet och motivation att arbeta vidare med språket. Det är uppgifter och övningar som gör nedslag i svenskämnets alla delar. Hela språket förpackat i ett komplett elevpaket – grundbok, arbetsbok och digital del, ett paket till varje elev. Simsalabim! Simsalabim och LGR 11 Arbetssätt och innehåll i Simsalabim överensstämmer med de nya kursplanerna och alla uppgifter och övningar är kopplade till de gällande kunskapskraven. Grundbok - inspiration och mycket läsning Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. Varje kapitel innehåller ett utdrag ur en ungdomsbok och en klassiker kopplade till ett tema. Samtliga texter är inlästa och svåra ord förklarade. Alla kan dela samma läsupplevelser och delta i gemensamma samtal om texternas innehåll. Uppgifter och övningar lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier såväl som grammatik, muntligt berättande och skapande presentationer. Arbetsbok – ett häfte fyllt med språkutvecklande övningar I arbetsboken finns övningar till alla kapitel och kunskapskrav och här kan dina elever arbeta vidare med sin språkutveckling. Nu handlar det om att träna och befästa det som ni gemensamt gått igenom i grundboken. Många av uppgifterna är av öppen karaktär utan givna svar, eleverna får själva ta ställning och reflektera utifrån sin egen kunskapsnivå. Varje kapitel avslutas med ett uppslag med utvärdering där det blir tydligt vad eleverna lärt sig och vad de behöver träna vidare på. Hänvisningar i grundboken visar när det är dags att arbeta i häftet. För kommande grupper beställs arbetsboken i 10-pack. Digitalt läromedel – inlästa texter och interaktiva övningar Det digitala läromedlet är en digital grundbok, en interaktiv övningsdel som bjuder på såväl mängdträning som lite större utmaningar. Här finns alla texter inlästa och svåra ord förklarade. Ett fantastiskt hjälpmedel, speciellt för de elever som behöver stöd i sin läsning. Här finns självrättande övningar som fördjupar kunskaperna om ord, uttryck, grammatik, stavning och läsförståelse. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och aktiveras med koden som finns i elevboken. Ur innehåller i Simsalabim Skönlitteratur – sägner, myter och fantasyböcker Analysera texters budskap – person- och miljöanalys Presentera texter i skapande former – bildspel och animering Grammatik – satsdelar och särskrivning Skriva med tydligt innehåll – referat, recension och debattartikel Skriva med språklig variation – parallellhandling Informationssökning och källkritik Framföra egna åsikter Lärarpaket – tips, bedömningsstöd och läxor Simsalabim Lärarpaket innehåller inspiration till din undervisning...