Bläddra

Situationen för minoritetsspråket meänkieli i Sverige

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Situationen för minoritetsspråket meänkieli i Sverige

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Sverige ratificerade år 2000 'Ramkonventionen om skydd för de nationella minoriteterna' och 'Den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk'. I och med ratificeringen av dessa konventioner och införandet av de två minoritetsspråklagarna, har Sverige åtagit sig att särskilt skydda och främja de fem nationella minoriteterna samt deras språk meänkieli, finska, samiska, romani chib och jiddisch. I denna utredning presenteras presenteras ett antal viktiga områden där minoritetsspråket meänkieli är i behov av förstärkning genom konkreta åtgärder för att språket ska kunna utvecklas och bevaras som ett levande språk i Sverige. Utbildningsväsendet, från barnomsorg till universitet, är ett område där behovet av insatser är synnerligen stort. Massmedia, ortnamn och språkvård är andra områden som lyfts fram. Utredningen ger en god översikt över situationen för meänkieli och kan även användas som grund för en samlad satsning för att säkerställa meänkielis framtid i Sverige.