Bläddra

Självframställning i vardagslivet

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Sociologi Sociologi och antropologi

Självframställning i vardagslivet

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här
Självframställning i vardagslivet (tidigare titel: Jaget och maskerna) är den svenska översättningen av Erving Goffmans klassiska bok The Presentation of Self in Everyday Life (1959). I denna bok anlägger Goffman ett dramaturgiskt perspektiv på den sociala interaktionsordningen. Vi spelar alla teater, och liksom skådespelaren på scenen vill vi göra intryck på vår publik. När vi presenterar oss själva och vårt agerande inför andra människor försöker vi allt som oftast kontrollera och styra den information vi överför. Denna information ligger till grund för de andras intryck av oss. Djupare sett handlar det också om hur vi bygger upp och befäster våra ”jag” och identiteter i denna process. Inför denna nyutgåva har Sven Bergströms översättning reviderats av Henrik Gundenäs. Boken har även försetts med en introduktion till Goffmans liv och tänkande av Anders Persson, professor vid Lunds universitet.