Bläddra

Självkänsla och anpassning

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Självkänsla och anpassning

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Självkänslan är viktigare än vi tror. Denna bok tar upp aspekter av självkänslan som annars inte fått mycket uppmärksamhet. Vi får kunskap om hur inre och yttre självkänsla uppstår och vad deras växelspel innebär för vår dagliga anpassning.

I första delen presenterar författaren sin dynamiska modell av självkänslan, dess teoretiska bakgrund och betydelse för förståelsen av självets ofta motsägelsefulla yttringar. I andra delen reflekteras självkänslans roll för hälsa och våra moderna ”välfärdsproblem”. Syftet har varit att ge en vetenskapligt baserad men vardagsnära berättelse där självkänslans djupa komplexitet uppenbaras.

Boken riktar sig till alla som vill vidga sin förståelse av självkänslans funktion och betydelse: studenter, lärare, barnskötare, vårdpersonal, föräldrar, poliser och social-arbetare. Den kan också ge insikter för dem som kämpar med problem i relationer hemma eller på sina arbetsplatser.