Bläddra

Sjukdom och sjukskrivning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Sjukdom och sjukskrivning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Under de senaste två årtiondena har samhällets sjukskrivningskostnader ständigt ökat. Detta har varit ett av de största problemen för den svenska välfärdsstaten. Inom samhällsvetenskapen har två förklaringsmodeller dominerat - å ena sidan att individer i valet mellan arbete och sjukskrivning väljer det alternativ som ger högst utdelning och å andra sidan att det sker en medikalisering av samhället. I den här boken visar författaren att varken individers val eller det politiska systemet är tillfredställande förklaringar. För att kunna förstå samhällsproblemet måste detta i stället belysas utan att komplexiteten i samhället går förlorad.

Med utgångspunkt i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori lyfter författaren fram det som inte synliggörs av de andra teorierna och ger en fördjupad inblick i hur man med hjälp av ett sociologiskt tankesätt kan systematisera och förstå samhällsproblem. Författaren diskuterar också de kommunikationsbrister som finns mellan olika delar i samhället. Sjukskrivningsproblematiken illustreras med hjälp av ett rikligt empiriskt material.

Sjukdom och sjukskrivning - en sociologisk observation vänder sig till studerande vid universitet och högskolor inom bland annat sociologi, socialt arbete och vårdvetenskap. Detta är den första bok på svenska där Luhmanns systemteori tillämpas på ett aktuellt samhällsproblem. 

Dimitris Michailakis är docent i sociologi vid Uppsala universitet och verksam som lektor vid institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle.