Bläddra

Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter (SOU 2012:8) : Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap

Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter (SOU 2012:8) : Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Utredningen lämnar i betänkandet förslag till de författningsändringar och andra åtgärder som behövs när den EU-rättsliga Atenförordningen1 om skadeståndsansvar vid passagerartransporter till sjöss blir tillämplig i Sverige den 31 december 2012. Utredningen tar också fram underlag för bedömningen om Sverige bör tillträda den Atenkonvention2 om passagerartransporter, som har arbetats fram inom FN:s sjöfartsorganisation IMO.