Bläddra

Skadeståndsrätt

Köp här

Skadeståndsrätt

Köp här
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning.

Särskilda kapitel behandlar de skadetyper som är föremål för specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.

Boken är avsedd att användas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.
I den nu föreliggande nionde upplagan beaktas källmaterial som publicerats före den 1 maj 2014.