Bläddra

Skälmskt spel mellan förnster och balkong

Köp här

Skälmskt spel mellan förnster och balkong

Köp här
Ett gyttrigt nät av gränder och gamla hus i centrum av en urgammal stad i Campanien utgör bakgrunden och den yttersta anledningen till de två känslomässiga upplevelser som avgör tillvaron för Adriana, en vacker ung kvinna. Tre familjer, vilkas öden korsas under omständigheter som stundom är glädjande och stundom dramatiska, står i fokus i denna skildring som har en ljus memoarberättelses lätta ton och muntra stil men som i grunden äger den episka kraften hos en fascinerande saga om Södern. Fars mellan fönster och balkong är en stark släktroman som omedelbart för oss in i de öppna såren hos ett enskilt minne som samtidigt är kollektivt. Efter en period av publicistisk erfarenhet började Luigi Mazzella sin litterära bana. Han är en utexaminerat jurist med stor lidelse och kännedom för musik och film. Bördigt för Salerno men bosatt i Rom, sedan år 2005 arbetar han på Regeringsrätten som en av de Domare som utses av Parlamentet. Mazzella, som från 1974 till 1978 har varit extraordinarie kommissarie av Sankta Cecilia Akademien, har invalts i den romerska Filharmoniska Akademien och är regeringens kommissarie i den Nationella Drama Akademien. Sedan december 1990 är han styrelsemedlem i Venedig Biennalen. Luigi Mazzella var, från november 2002 till december 2004, Minister för de Statliga Ämbetena.