Bläddra

Skånes historia

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

Skånes historia

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

Sten Skansjö är en mästare i populärvetenskapligt skrivande. Ystads Allehanda

Skånes historia redogör för spåren från ett händelserikt förflutet. I denna kulturhistoriska översikt kan man läsa om Sveriges äldsta kända boplats i Mölleröd, silverskatter som skånska vikingar grävde ner, landsbygdens expansiva utveckling under medeltiden, kungamaktens kamp mot snapphanar, städernas och kommunikationernas tillväxt.

Följ med på en medryckande historisk resa som tar sin början i forntidens islossning och leder fram mot 2000-talet! Sten Skansjös framställning är populärvetenskap när den är som bäst, där en lättillgänglig och engagerad text vilar på vetenskaplig grund.

Sten Skansjö är professor emeritus i historia och har varit verksam vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad. Han har som forskare specialiserat sig på Skånes historia och det skånska kulturlandskapet i ett långtidsperspektiv.

Skånes historia belönades 1998 med Lengertz kulturpris för bästa skildring av Skåne, dess natur och människor.