Bläddra

Skånska fornminnen

Köp här

Skånska fornminnen

Köp här
Skåne tillhör de regioner i Skandinavien som tidigast befolkades, vilket gör en rundresa i 2000-talets landskap till en spännande historisk upptäcktsfärd.

Skånska fornminnen är en lättläst guide till landskapets olika fornminnesmonument från sten-, brons- och järnålder. Tonvikten ligger på resta minnesmärken, till exempel dösar, gånggrifter och bautastensformationer, väl synliga runtom i landskapet.

Läsaren får i boken tips på olika utflykter till ett trettiotal fornminnen. Varje fornlämning får sin historia berättad från Ales stenar och Kiviksgraven i sydöst till Himmelstorps stenar och Tofta högar i nordväst. Boken vill ge svar på en del av de frågor som väcks när man står vid ett monument och avslutas med ett alfabetiskt register samt tips för vidare läsning.

Lars Magnar Enoksen är författare och har tidigare gett ut böcker om runor och fornnordisk mytologi.

Skånska fornminnen ingår i den kulturhistoriska serien Illustrerad historia, ett samarbete mellan museet Kulturen i Lund och Historiska Media.