Bläddra

Skapandet av det judiska folket

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Mellanösterns historia
Köp här

Skapandet av det judiska folket

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Mellanösterns historia
Köp här
Ta en modern stat, vilken som helst. Ursprunget till staten bygger bland annat på en gemensam historiebeskrivning, en historia som sprids genom landets populärkultur och omvärldens uppfattning. Det är ganska enkelt: myt och historia skapar grunden för det vi har i dag. Men vad händer när det inte är en enda homogen historia som finns till hands, utan flera splittrade, motsägelsefulla, men samtidigt inflytelserika historier? Det är så den israeliska nationalmyten har vuxit fram. Drömmen om ett enat Israel. De judiska bosättningarna i Palestina. Som motiverande faktor används den välkända berättelsen om den judiska exilen under romarrikets tid. Samtidigt har aldrig någon heltäckande forskning gjorts som bevisar eller motbevisar denna exil. Tills nu. Shlomo Sand, professor i historia vid Tel Avivs universitet, är författare till Skapandet av det judiska folket. I boken slår han hål på föreställningen om den judiska nationalmyten, och den kollektiva mystiken som är grunden till den. Det är helt enkelt en vetenskaplig dissektion av den judiska historien. Shlomo Sand ifrågasätter om det judiska folket verkligen ska betrakta sig själva som genetiskt åtskilda och identifierbara genom årtusenden. Borde denna teori överges, för att istället lägga grunden till en mer inkluderande israelisk stat? Skapandet av det judiska folket är en bästsäljande bok i såväl i Israel som runt om i världen. Shlomo Sand har dukat upp för en helt ny debatt kring konflikten mellan Israel och Palestina.