Bläddra

Skatteavtal – Indonesien

Köp här

Skatteavtal – Indonesien

Köp här

Innehåller 1989 års skatteavtal mellan Sverige och Indonesien med redovisning av lagtext och övriga författningar, relevanta förarbeten, aktuella rättsfall samt Riksskatteverkets bedömning av hur avtalet ska tolkas.