Bläddra

Skattelagstiftning 06:2 : lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2006 2007 och 2008 års taxeringar

Köp här

Skattelagstiftning 06:2 : lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2006 2007 och 2008 års taxeringar

Köp här
Innehåller i stort sett samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studerande behöver. För de flesta lagar om direkt skatt finns förutom gällande lagtext även äldre lagtext med, dvs. lagtexten för både 2007 och 2008 års taxering. I anslutning till respektive lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar sedan 1975. Vidare finns särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skattebetalningslagen och ett sökordsregister för hela boken, kompletterat av ett lagregister. Ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna ingår. I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EG-fördraget och också uppförandekoden för företagsbeskattning.