Bläddra

Skattelagstiftning 09:1 : lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2009

Köp här

Skattelagstiftning 09:1 : lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2009

Köp här
Uppdaterad per den 1 januari 2009
Lagsamlingen, som nu utkommer för trettioåttonde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt. Det betyder att lagtexten för både 2009 och 2010 års taxering finns med.

I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.
I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/ dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EG-fördraget.
Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar sedan 1975.
Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skattebetalningslagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom
ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna. Där finns också tabeller över skattesatserna och socialavgifterna i samtliga EU-länder.