Bläddra

Skatter 2014 : pension och försäkring

Kategorier: Juridik
Köp här

Skatter 2014 : pension och försäkring

Kategorier: Juridik
Köp här
Skatter 2014 – pension och försäkring vänder sig till försäkringsförmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken ska vara ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men också kunna användas vid utbildning avseende pensions- och försäkringsrelaterade skattefrågor inom personförsäkringsområdet. Boken inleds med en översiktlig beskrivning av skattesystemet med fokus på inkomstbeskattning av fysiska personer. Stort utrymme ägnas sedan åt hur personförsäkring behandlas i skattehänseende med tonvikt på framför allt avdragsfrågorna avseende såväl privat som tjänsterelaterad försäkring, men även avkastningsskattereglerna avseende försäkring lyfts fram. För att ge en så fullständig bild som möjligt av på marknaden förekommande alternativ behandlas även individuellt pensionssparande (IPS) och investeringssparkonto (ISK). Framställningen ger möjlighet till fördjupning genom hänvisningar till aktuella lagrum och relevant rättspraxis. Eftersom frågor inom området ofta rör tidigare gällande regler behandlas även vissa tidigare regleringar och viss framväxt av nu gällande regelsystem. Exempel, skatteberäkningar och, inte minst för undervisningsändamål, en lång rad övningsfrågor med svar illustrerar framställningen. Skatter 2014 – pension och försäkring ingår i Bank & Försäkring – IFU, som är titlar vilka Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFU – en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.