Bläddra

Skattetillägg och skattebrott

Köp här

Skattetillägg och skattebrott

Köp här
Sanktionssystemet inom skatterätten syftar till att skattskyldiga skall medverka i skatteförfarandet så att en korrekt beskattning kan ske. I denna bok ges en koncentrerad framställning av innehållet i reglerna om särskilda avgifter (skattetillägg och förseningsavgift) enligt taxeringslagen och skattebetalningslagen samt skattebrott enligt skattebrottslagen. Bland annat behandlas det centrala rekvisitet oriktig uppgift, befrielsegrunder, de olika brottstyperna och frivillig rättelse.
Boken är skriven för praktiskt verksamma jurister och andra som kommer i kontakt med skatteprocessen och skattebrottsprocessen. Boken är också skriven för undervisningsändamål vid högskolor och universitet.