Bläddra

Skenbart förspillda dagar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Skenbart förspillda dagar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Klara Johanson var inte bara en tidig kvinnosakskämpe och en fullkomligt lysande litteraturkritiker. Hon var också en vass humorist och skarpsynt iakttagare av egna och andras egenheter, av detaljer i böcker, av väder och vind och av mänsklig fåfänga sådan den kommer till uttryck i politik och vardagsliv. Aforismen blev för henne en samtidigt satirisk och djupt personlig form. För första gången på sextio år är nu ett urval av hennes spirituella, elaka, djupsinniga och roliga korttexter tillgängliga i bokform.