Bläddra

Skiljeförfarande i Sverige – En kommentar till lagen (1999:116) om skiljeförfarande och till reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

Kategorier: Juridik
Köp här

Skiljeförfarande i Sverige – En kommentar till lagen (1999:116) om skiljeförfarande och till reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

Kategorier: Juridik
Köp här
Detta referensverk som nu utkommer i en kraftigt reviderad och utökad andra upplaga är en aktuell lagkommentar till både den svenska lagen om skiljeförfarande från år 1999 och till reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i reglernas lydelse från den 1 januari 2007.

Utvecklingen på skiljedomsrättens område går snabbt och sedan den tidigare utgåvan (2005) har tillkommit ett stort antal rättsfall från hovrätt och Högsta domstolen som nu redovisas. Internationella källor är av betydelse vid tillämpningen av lagen om skiljeförfarande och för skiljeförfarandet och det ägnas därför stort utrymme åt utländskt material på området som tillkommit efter den första utgåvan.

Kommentaren är oumbärlig för praktikern som vill känna till de senaste årens betydelsefulla utveckling på skiljedomsområdet.