Bläddra

Skinande

Kategorier: Fotoböcker Fotografi Fotoutrustning och fototeknik Konst
Köp här

Skinande

Kategorier: Fotoböcker Fotografi Fotoutrustning och fototeknik Konst
Köp här
Skinande är ett fotoprojekt av Emil Arvérus. Det är hans gymnasiearbete utfört under sista året på NTI Mediegymnasiet år 2018-2019, där han studerat Estetiska programmet med inriktning Estetik och media och specialisering film. Utbildningen innehöll under första året kurser inom foto, film och grafisk design. Därefter valde Emil specialisering film med fördjupningskurser som digitalt skapande, medie-, film- och TV-produktion, estetisk kommunikation samt journalistik, reklam och information. Under utbildningen har han haft praktikuppdrag både för företag och vid olika evenemang, som t ex filminspelning under Volvo Ocean Race (2018), inspelning av reklamfilm för rekrytering till familjehem för Gryning (aug 2017 - mars 2018), filminspelning av Urban Futures konferens vid Lindholmen, Göteborg, anordnad av Chalmers tekniska högskola (sept 2018). Arbetet med fotoboken genomfördes under november 2018 till mars 2019. Den innehåller olika ljuskällor med dess olika skepnader i mörker. Fokus ligger på att bländaren är så stor som möjligt, vilket gör att mer ljus kan fångas under en längre tid. Till detta projekt har valts ut 27 bilder. Under projektets gång har använts en Canon 6D kamera. Objektiven som använts finns angivna på varje bild.