Bläddra

Skogsägarboken : skatt, ekonomi och juridik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar

Skogsägarboken : skatt, ekonomi och juridik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar
Köp här
SKOGSÄGARBOKEN vänder sig till alla skogsägare, oavsett om du bor på fastigheten eller är så kallad utbo, och oavsett om du arbetar aktivt i skogen eller inte. Boken behandlar utförligt de speciella skatteregler som gäller för skog. Du får en hel del tips när det gäller skatteplanering.
Även fastighetsjuridiken ur ett skogsägarperspektiv behandlas utförligt.