Bläddra

Skollagen – en lagkommentar, DEL 2

Kategorier: Juridik
Köp här

Skollagen – en lagkommentar, DEL 2

Kategorier: Juridik
Köp här
denna bok har vi sammanställt paragrafvisa kommentarer till den nya skollagen. Syftet är att förklara och ge stöd både åt den som arbetar i skolan och åt den som arbetar med att tillämpa lagen på annat sätt. Kommentarerna baseras på propositioner, utredningar, myndighetsuttalanden och relevant rättstillämpning. Därtill har författarna gjort förtydligande analyser, anmärkningar eller reflektioner till de mest centrala bestämmelserna. Om författarna Ansvariga för kommentarerna är hovrättsrådet Lars Clevesköld, tidigare undervisningsråden Simon Jernelöv och Ann Orrsten samt jur. kand. Nina Okada. Del 1, kap 1-14 Skolformsvisa bestämmelser fritidshem, förskola, grundskola m.m. Huvudmannaskap Elevers utveckling mot målen Kvalitet, inflytande, studiero Skolplikt Del 2, kap 15-29 Skolformsvisa bestämmelser från gymnasieskolan t.om. med komvux och sfi Regler om entreprenad Särskilda utbildningsformer Nationell tillsyn och utvärdering Överklagande